Kasutustingimused

1.1 Käesolevad e-poe üld– ja tellimistingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõigi isikute ning Kamill Pluss OÜ (müüja) ja e-poe kamillpluss.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivatele õigussuhetele.
1.2 OÜ Kamill Pluss on õigustatud kamillpluss.ee e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje kamillpluss.ee. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel kamillpluss.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja OÜ Kamill Pluss vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.3 Müüja ei vastuta kahju eest, kui ostja ei olnud kursis nende tingimustega.
1.4 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest. Tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

2.1 Ostja vastutab selle eest, et tema registreerimisandmed (e-posti aadress ja parool) ei saanud teatavaks kolmandatele isikutele. Müüja ei vastuta tagajärgede kohta registreeringu andmete Ostja kolmandate isikute kätte süül Ostja.
2.2 Ostja aktsepteerib vastutust uuendada Internetis kamillpluss.ee oma isikuandmeid, kui nimetatud andmed registreerimist enam ei kehti.
2.3 Müüja ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad iganenud või ebatäpsus esitatud ostja andmed.

3.1 Kõik kamillpluss.ee e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3.2 Müüja ei vastuta õigsuse eest tootekirjelduse ja fotosid. See teave esitatakse tarnijate ja / või tootjate ja Müüja ei suuda seda teavet kontrollida iga juhtumi puhul eraldi. Teave hinnad ja toodete online kamillpluss.ee võivad erineda. Muudatused jõustuvad ajal oma veebilehel avaldamise kamillpluss.ee.
3.3 kättesaadavuse ja hinna kauba kohapeal kamillpluss.ee võivad erineda. Muudatused jõustuvad alates veebilehel avaldamise kamillpluss.ee.

4.1 Ostja võib teha, et poe kamillpluss.ee, telefoninumber +3723350999, kirjutades e-posti aadressile kamillpluss.ee.
4.2 See toode ei saa broneeritud automaatselt tellimisel. Esindaja Müüja ühendust Ostja niipea kui võimalik pärast, et kinnitada tellimus ja arutada üksikasjad.
4.3 Kui täitmisega ei saa esindaja on Müüjal õigus väites, võttes ostjale vahetamist teiste objektide võrdne või suurem väärtus. Kui ostja keeldub pakutud kaupade tagastamise, tühistatakse tellimus ning kui toote eest on juba makstud, Müüja tagastab raha ostjale pangakontole, kust ülekanne tehti.
5. Lepingu sõlmimise

5.1 müügilepingu vahel Ostja ja Müüja loetakse sõlmitud hetkest ostja hakkab tootma sissemakse kauba müüja arvel või volitatud esindaja Müüja sularahas.
6. tühistamine

6.1 Ostjal on õigus tühistada eksliku järjekorras, teatades sellest Müüjale e-posti, telefoni 24 tunni jooksul, et vale
6.2 tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole tehtud sissemakse kauba eest kolme päeva jooksul pärast maksetähtpäeva.

7. kauba eest tasumata
7.1 Ostjal on õigus osta ettemakse 50% ulatuses. Sel juhul saab ostja kauba kätte saanud kontoris Müüja kui tasuda ülejäänud summa.
7.2 Ostjal on võimalus valida makseviis kaupa: pangaülekandega kontole müüja, raha kaubaveod, maksekaardiga.
7.3 Kui Ostja ei ole teinud esimese kaupade eest tasumiseks nimetatud kuupäevaks punktis 6.2 nimetatud tingimused, Müüjal õigus tellimus tühistada, ilma et sellest ostjale.

8.1 Vastavalt õigusaktidele, Eesti Vabariigi, individuaalne Tarbijal on õigus lõpetada müügilepingu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
8.2 Kui Ostja soovib lepingu lõpetada müügi, peab ta viivitamatult (14 kalendripäeva jooksul kauba kättesaamisest) teatab Müüja soovist e-posti aadress kamillpluss.ee. Müüja jätab endale õiguse kauba tagastada. 
8.3 ostja on nõus maksma tagasisaatmise kulud kaupade, välja arvatud juhul, kui kliendini vastavad tellitud kaubad.
8.4 Juhul, kui lepingu lõpetamise tuleb viivitamata tagastada kaup Müüjale.
8.5 Juhul kui kauba tagastamise müüja annab ostjale võimaluse vahetada kaupu teiste kaupade ümberarvutamise hindadega.


9.1 Kõik ostetud kaupade poe kamillpluss.ee garantii. Rikke või rike remontimist rikke korral kauba parandamist tuleb vahetada.
9.2 kamillpluss.ee Shop ei vastuta:
kauba kahjustumise põhjustanud viga või hooletus kliendi (mehaaniliste vigastuste eest);
defektid tulenevad kauba kasutamise muudel eesmärkidel;
normaalset kulumist kauba normaalsel kasutamisel.

10.1 vahel tekkinud vaidlused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Ostja ja Müüja ei suuda lahendada vastuolu, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseameti või linnakohus. At vaidluste lahendamisel kohaldatakse olemasolevate seaduste Eesti Vabariik.